Med jagttegnet i hånden går du en fantastisk tid i møde. Men spørgsmålet trænger sig på: Hvordan kommer man egentlig på jagt?

Det giver vi nogle bud på her, men husk, at kun gennem dine egne aktive forsøg kommer du på jagt. Og som nævnt længere nede bør man bruge sin kritiske sans.

Meld dig ind i flere jagtforeninger

Ja, vi siger flere. Man kan nemlig sagtens være medlem af flere foreninger. Og en jagtforening, som har en vis respekt for sig selv, vil i et eller andet omfang kunne tilbyde sine medlemmer jagt. Det kan fx være fællesjagter, rågeregulering (hvilket efter lovens bogstav jo ikke er jagt, men netop regulering) eller lodtrækninger til bukkejagt.

Hos nogle jagtforeninger kan man købe kort til jagtområder. Reglerne er vidt forskellige, men flere steder bestemmer man selv, hvornår man vil komme, og der er ikke altid begrænsninger i forhold til antal nedlagt vildt. På områder med gåsejagt vil man i øvrigt kunne søge om jagt på grågæs i august, ligesom der kan søges regulering på bramgæs i efterårssæsonen.

Hvis du oplever, at din jagtforening ikke hjælper dig med at komme på jagt, så se dig om efter andre jagtforeninger. Der findes foreninger, som gør rigtig meget for at tilbyde medlemmerne god jagt og sjove arrangementer som fx Nak og æd, mårhundeinformationsaften, skydning etc.

Uanset om jagtforeningen skaffer dig jagt eller ej, så har du også den fordel, at du møder andre jægere.
Søg efter gratis jagt

Du har sikkert allerede hørt, at jagt er dyrt. Men sådan behøver det ikke at være. Når man efterstræber det mindre ædle vildt såsom krager, husskader og mårhunde, er jagten eller reguleringen i reglen gratis. Det er bare at dukke op hos nogle lodsejere og spørge.

Reguleringsjagten er i sig selv spændende, men giver også ofte anledning til andre former for jagt, fx deltagelse i fællesjagt eller et par dage på bukkejagt.

Havjagt er også gratis

Hvis der er noget, som vi i hvert fald ikke skal begræde i Danmark, så er det, at jagten på havet er fri. Man skal ganske vist orientere sig i forhold til områder, for hvilke jagt ikke er tilladt. Hos Miljøstyrelsen (se link nederst på siden) kan du se et kort, der viser fredningsområder, fx jagtfrie sommerhusområder, jagtfrie byzone-områder, motorbådsjagtfrit områder osv. Men når man har styr på disse områder, er resten helt frit.

Der findes også jagtforeninger, som har havjagten som omdrejningspunkt. Som eksempel kan nævnes Kolding jagt- og strandjagtforening. Som navnet antyder, dyrker foreningen også andre former for jagt, men i modsætning til mange andre foreninger er strand- og havjagten i fokus. Hos denne type kan man nogle gange låne små skydepramme, i hvilke man kan prøve havjagtens glæder.

Så snart man har købt udstyr til havjagten, er der nærmest ingen udgifter efterfølgende.

Brug nettet

Nærværende side har til formål at tilbyde annoncering for jagt, helt gratis. Ved at oprette en annonce kan man vise andre, hvad man søger. Sådan finder mange også jagt i dag. Så længe man er kritisk og undersøger forholdene, er det en helt oplagt mulighed. Der findes også et par andre gode sider til jagtformidling, også på sociale medier.

Meld dig ind i et konsortium

Et socialt fællesskab, hvor jagten og naturen er omdrejningspunkt, giver enestående oplevelser. Et konsortium kan fx bestå af 6-7 jægere, som går sammen om at leje 100 hektar jord til jagt. På den måde kan man nyde små drivjagter og dels om bukkejagten i forårssæsonen. Fordelen ved konsortiet er, at du får mere og større jagt for pengene, ligesom det sociale aspekt forøges.

I et konsortium får man også ofte forbindelser til andre jægere, og dermed ligger mulighederne åbne for at udvide sine jagtmuligheder. Man kommer hurtigt på jagt i andre fællesskaber.
Du finder konsortierne på nettet, i jagtforeningerne og gennem mødet med andre jægere.
Et lille område for dig selv

Nogle jægere foretrækker et lille, overskueligt område tæt på deres bolig. På den måde kan man tage mange korte jagtture, hvor transporten kun fylder en mindre del. Her er det ikke nødvendigvis afgørende, om man skyder meget, men mere at man har muligheden for helt frit at tage ud i den frie luft, når man synes.
Når du har fundet et interessant område, kan du finde ejeren ved at bruge App’en Find Ejeren. Jagt2000 har undersøgt den og vurderer, at den fungerer helt fint. Du kan finde et bestemt område på App’ens kort, klikke på det og se ejerens adresse og telefonnummer. Man kan også få data om det område, som man står på. Med den funktion bliver det let at se, hvilken matrikel du befinder dig på.

Som nævnt i indledningen bør man være kritisk, når man søger jagtudlejning. Især når du skal have pungen op af lommen. Man kan gøre meget selv for at vurdere, om en jagt er det værd, som lejeren eller konsortiet vil have for den. Det er ikke nødvendigvis rigtigt, når en udlejer skriver “vildtrigt område med masser af nedlagt vildt”. Og når et konsortium pludselig mangler et medlem, kan der være flere grunde.

Links:

https://mst.dk/friluftsliv/jagt/jagttider-og-fredninger/fiskeriterritoriet-og-reservater/
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/kontakt/#jagtforeninger
Se annoncer for jagt her på siden
Emne: Hvordan kommer man på jagt?

Log ind

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.